Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2766. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča, stran 7592.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 12. člena v povezavi z 19. členom Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo nadomestil ustavno sodnico, kateri funkcija preneha na podlagi odločitve Državnega zbora Republike Slovenije in zahteve po predčasni razrešitvi z dnem 13. 9. 2010.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-1/2010-6
Ljubljana, dne 24. junija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost