Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2673. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (2. dopolnitev), stran 7410.

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 - uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 8. členom Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07 in 96/09) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (2. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (Uradni list RS, št. 96/09 in 114/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 307/01:  »Prenehanje veljavnosti 1. junija 2010.
           Homologacije ostajajo še naprej v
           veljavi.«.
V prilogi se v seznam na ustrezno mesto, po naraščajočih številkah številčnih oznak, doda nova vrstica, ki se glasi:
+-----------+--------------------------+-----------------+--------------+
| Številčna |   Naslov tehnične   |   Začetek   | Prenehanje |
|  oznaka |specifikacije in področje | veljavnosti in | veljavnosti |
|      |  njene veljavnosti   | začetek obvezne |       |
|      |             |   uporabe   |       |
+-----------+--------------------------+-----------------+--------------+
|…                                   |
+-----------+--------------------------+-----------------+--------------+
|»TSV 307/02|Tehnična specifikacija  |Začetek     |       |
|      |TSV 307/02 o predpisanih |veljavnosti: 1. |       |
|      |oznakah za dvo- in    |junij 2010.   |       |
|      |trikolesna motorna    |Začetek obvezne |       |
|      |vozila.          |uporabe: glej  |       |
|      |Velja za vsa vozila    |točko 5 tehnične |       |
|      |kategorije L.       |specifikacije.«. |       |
+-----------+--------------------------+-----------------+--------------+
|…                                   |
+-----------------------------------------------------------------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-103/2010/10
Ljubljana, dne 24. maja 2010
EVA 2010-2411-0054
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost