Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2489. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu, stran 7159.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 2/04), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 29. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1.
Občina Podčetrtek daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu socialna oskrba za leto 2010, ki jo je predlagal izvajalec Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, v višini 15,22 EUR na efektivno uro.
2.
Cena storitve pomoč družini na domu se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna v višini 50%, kar zanaša 7,61 EUR na efektivno uro, in za subvencijo Republike Slovenije v višini 3,07 EUR na efektivno uro in znaša za uporabnika 4,54 EUR na efektivno uro.
Delo ob praznikih in dela prostih dnevih znaša za uporabnika 6,81 EUR na efektivno uro, delo ob nedeljah ali v nočnem času pa 6,36 EUR na efektivno uro.
3.
Zaradi specifičnosti terena, občina zagotavlja dodatno 600,00 EUR mesečno za pokrivanje potnih stroškov izvajalkam pomoči na domu.
4.
Storitev javne službe pomoč družini na domu po ceni iz 2. točke tega sklepa lahko koristijo le upravičenci na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo, ki določi tudi obseg storitev.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2010.
Št. 032-0225/2010
Podčetrtek, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost