Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2487. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, stran 7154.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 29. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Podčetrtek v času volilne kampanje.
2. člen
Za čas volilne kampanje Občina Podčetrtek določa naslednja plakatna mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili:
– oglasne deske v Podčetrtku (pri Zdravstvenem domu, v poslovni coni in v krožišču za Olimje)
– oglasna deska pri gasilsko-kulturnem domu v Pristavi pri Mestinju
– oglasna deska pri Sv. Emi (stara šola)
– oglasna deska v Olimju (pred samostanom)
– oglasna deska v Imenem (pri trgovini Turk)
– oglasna deska v Virštanju (pri Banovini)
– oglasna deska v Polju ob Sotli (pri gasilskem domu)
– oglasna deska v Sedlarjevem (pri mlekarni).
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca stavb in drugih objektov in zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
4. člen
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Podčetrtek na stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po četrti alinei 33. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Podčetrtek.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje (Uradni list RS, št. 76/02).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0216/2010
Podčetrtek, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost