Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2484. Obvezna razlaga četrte alineje 1. točke 53. člena in 5. točke 82. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo, stran 7152.

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 21. seji dne 19. 5. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
četrte alineje 1. točke 53. člena in 5. točke 82. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/10)
v naslednjem besedilu:
V četrti alineji 1. točke 53. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Naklo – OPN (Uradni list RS, št. 11/10) so dovoljene ograje, ki se jih kot izjema, v primeru fizičnega varovanja po 5. točki v 82. členu istega odloka, lahko postavi na kmetijskih zemljiščih z oznako K1 in K2, vse v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, varstvo voda.
S pojmom »fizično varovanje« je predvideno omejevanje vplivov iz in na okolje, in sicer zaradi:
– zaščite intenzivnih sadovnjakov, drevesnic in površin intenzivne vrtnarske proizvodnje,
– omejitve dostopa do nekaterih varovanih območij (naravne vrednote, npr. jame, vodni viri ...) oziroma nevarnih območij (erozijska in plazovita območja na gozdnih in kmetijskih površinah, padanje kamenja ...) in
– nadzorovane paše.
Št. 3500-0015/2007-119/2010
Naklo, dne 19. maja 2010
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost