Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2483. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče, stran 7151.

Na podlagi 18., 47. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 1. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03, 56/06, 46/07, 51/09) se doda besedilo, tako da se:
– za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
V območju urejanja S 10/8 Vikrče, morfološka enota 2A/1 se na zemljiščih parc. št. 455/7, 455/8, 455/9, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18 k.o. Spodnje Pirniče dovoli legalizacija treh stanovanjskih objektov s šest-stanovanjskimi enotami v posameznem objektu. Gradbena parcela je lahko pozidana največ 34%.«
2. člen
V 10. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Na zemljišču parc. št. 739 k.o. Spodnje Pirniče je dovoljena stopnja pozidanosti 40%.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-99
Medvode, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost