Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2470. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur, stran 7051.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-5/2009-15/ZP-29, z dne 19. maja 2010, družba ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,1501 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-------+--------------+-------------------------------------+-----------+
|    |  Odjemna  |      Fiksni del        | Variabilni|
|    |  skupina  |                   |  del  |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
| C(DKi)| Zakupljena | Pavšal  | Cena |   Cena    |  Cena  |
|    | zmogljivost |(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti  |  porabe |
|    | (Sm3/leto) |      |(EUR/kW)|  ((EUR/   | (EUR/Sm3) |
|    |       |      |    |(Sm3/dan))/leto)|      |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK1) |  0-200   |   1,8427|    |        |   0,2138|
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK2) |  201-500  |   1,8427|    |        |   0,2138|
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK3) | 501-1.500  |   5,6856|    |        |   0,1295|
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK4) | 1.501-2.500 |   5,6856|    |        |   0,1295|
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK5) | 2.501-4.500 |   5,6856|    |        |   0,1295|
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK6) | 4.501-10.000 |   0,0000| 0,3107|        |   0,1221|
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK7) |10.001-30.000 |   0,0000| 0,3107|        |   0,1221|
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK8) |30.001-70.000 |   0,0000| 0,3107|        |   0,1221|
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK9) |  70.001-  |   0,0000| 0,3107|    0,0000 |   0,1221|
|    |  100.000  |      |    |        |      |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK10)|  100.001-  |      |    |    0,2201 |   0,1059|
|    |  200.000  |      |    |        |      |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK11)|  200.001-  |      |    |    0,2201 |   0,1059|
|    |  600.000  |      |    |        |      |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK12)|  600.001-  |      |    |    0,2201 |   0,1059|
|    | 1.000.000  |      |    |        |      |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK13)| 1.000.001- |      |    |    0,2093 |   0,1029|
|    | 5.000.000  |      |    |        |      |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK14)| 5.000.000- |      |    |    0,2093 |   0,1029|
|    | 15.000.000 |      |    |        |      |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK15)|   Nad   |      |    |    0,2093 |   0,1029|
|    | 15.000.000 |      |    |        |      |
+-------+--------------+-----------+--------+----------------+-----------+
4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilnih naprav (VL) znaša 1,6599 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)) znaša 0,6231 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU) znaša 0,9272 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 126/08).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. julija 2010.
Št. 3825/09
Ljubljana, dne 23. aprila 2010
EVA 2010-2111-0070
ADRIAPLIN d.o.o.
Direktor
ing. Lorenzo Maina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti