Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2467. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, stran 7032.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam standardov iz prejšnjega člena v celoti nadomesti Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/09.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 315-25/2007-29
Ljubljana, dne 19. maja 2010
EVA 2010-2111-0065
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost