Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2466. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih, stran 7003.

Na podlagi 8. člena Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 103/09).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-4/2007-17
Ljubljana, dne 25. maja 2010
EVA 2010-2111-0055
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost