Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih, stran 6998.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih
1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02 in 6/06) se v prvem odstavku 7. člena beseda »pečatom« nadomesti z besedo »žigom«.
V drugem odstavku se besedi »s pečatom« nadomestita z besedama »z žigom«.
2. člen
V 1. točki 14. člena se besedilo »pogreši in je preklicano v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »izgubi ali mu je odtujeno ali če je pooblastilo uničeno«.
3. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razlog za zamenjavo pooblastila iz prejšnjega člena oziroma podatek o vrnjenem pooblastilu se zabeleži v evidenci izdanih pooblastil. Vrnjeno pooblastilo se uniči.«
4. člen
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novo Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2010/16 (134-13)
Ljubljana, dne 7. junija 2010
EVA 2010-1711-0010
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost