Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2324. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, stran 6783.

Na podlagi 36. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
1. člen
V Pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08) se četrti odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.«
2. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zimske počitnice trajajo en teden in se začnejo tretji ponedeljek v februarju.«
Črtata se peti in šesti odstavek.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-36/2010
Ljubljana, dne 31. maja 2010
EVA 2010-3311-0025
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport