Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2319. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, stran 6765.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) Vlada Republike Slovenije izdaja
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09) se v 3. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov
a) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– državni sekretar/ka, predsednik/ca;
– Branko Ravnik, član, Alojz Senegačnik, namestnik;
– Janja Kokolj Prošek, članica, Tanja Svetek Tomšič, namestnica;
b) Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
– Igor Ahačevčič, član, Alenka Ivačič, namestnica;
– Hemina Oberstar, članica, Ariana Libertin, namestnica;
c) Ministrstvo za finance
– Špela Perme, članica, Metka Farič, namestnica;
d) Ministrstvo za okolje in prostor
– Andrej Bibič, član, dr. Katarina Zeiler Groznik, namestnica;
e) Ministrstvo za gospodarstvo
– Mojca Paternoster Stich, članica, Darko Sajko, namestnik;
f) Ministrstvo za zdravje
– Milka Pance, članica, Rok Poličnik, namestnik;
g) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
– Nika Juvan, članica;
h) Ministrstvo za šolstvo in šport
– dr. Beno Arnejčič, član;
i) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– Mihael Gajster, član, Alenka Dolinar, namestnica;
j) Ministrstvo za kulturo
– Silvester Gaberšček, član, Iris Motnik Šernek, namestnica;
k) Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
– Alenka Bambič Rožman, članica, Marjana Dermelj, namestnica;
l) Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
– Josip Mihalic, član, Gregor Greif, namestnik;
m) Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
– Mateja Kovač, članica;
n) Statistični urad RS
– Irena Žaucer, članica, Mojca Suvorov, namestnica;
o) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
– dr. Mirjam Galičič, članica, Mateja Žvikart, namestnica.
2. gospodarskih in socialnih partnerjev
a) Gospodarska zbornica Slovenije
– Tatjana Zagorc, članica, Nina Križnik, namestnica;
b) Obrtna zbornica Slovenije
– Vlasta Markoja, članica, Goran Lesničar Pučko, namestnik;
c) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
– Igor Hrovatič, član, mag. Zdenka Kramar, namestnica;
d) Zadružna zveza Slovenije
– mag. Anita Jakuš, članica, Bojana Jerina, namestnica;
e) Sindikat kmetov Slovenije
– Marjan Gorenc, član, Metka Pirš, namestnica.
3. nevladnih organizacij
a) Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
– Andrej Medved, član, dr. Primož Kmecl, namestnik;
b) Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
– Boris Fras, član, Katerina Vovk, namestnica;
c) Ekosocialni forum
– prof. dr. Jože Osterc, član, prof. dr. Matija Kovačič, namestnik;
d) Zveza kmetic Slovenije
– Marija Marinček, članica, Andreja Jagodic, namestnica;
e) Zveza slovenske podeželske mladine
– Rok Sedminek, član, Jože Kocuvan, namestnik;
f) Čebelarska zveza Slovenije
– Anton Tomec, član, Jožef Smrkolj, namestnik;
g) Združenje turističnih kmetij Slovenije
– Vilma Topolšek, članica, Jože Porenta, namestnik;
h) Društvo za razvoj slovenskega podeželja
– Tomaž Cunder, član, Goran Šoster, namestnik;
i) Zveza potrošnikov Slovenije
– Breda Kutin, članica, Marjana Peterman, namestnica.
4. lokalnih skupnosti
a) Združenje občin Slovenije
– Franc Šilak, član, Alja Založnik, namestnica;
b) Skupnost občin Slovenije
– mag. Karin Jurše, članica, Lidija Šipek, namestnica.«.
(2) Predsednik nadzornega odbora je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Do njegovega imenovanja opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06001-2/2010/5
Ljubljana, dne 3. junija 2010
EVA 2010-2311-0145
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost