Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1892. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper, stran 5400.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o razveljavitvi Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper
Št. 014-3/2010
Koper, dne 11. maja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odločba US, 76/08, 100/08 - odločba US in 79/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 11. maja 2010 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper
1. člen
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper (Uradni list RS, št. 24/10) se razveljavi.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2010
Koper, dne 11. maja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sull’abrogazione del Decreto sulle modifiche al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria
N. 014-3/2010
Capodistria, 11 maggio 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 - Testo unico ufficiale 2, 27/08 - Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 100/08 - Sentenza della Corte costituzionale, 79/09, 14/10 - Sentenza della Corte Costituzionale) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 in 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 11 maggio 2010, ha approvato il
D E C R E T O
sull’abrogazione del Decreto sulle modifiche al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria
Articolo 1
È abrogato il Decreto sulle modifiche al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 21/10).
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 014-3/2010
Capodistria, 11 maggio 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti