Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1839. Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud, stran 5229.

Na podlagi sedmega odstavka 34. člena in drugega odstavka 37. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud
1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09) se v 10. členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na merila iz prvega odstavka tega člena se lahko v primeru hitrega bistvenega poslabšanja gospodarskih razmer na območju ene ali več upravnih enot v razvojni regiji dodelijo dodatna sredstva za financiranje razvojnih nalog v regiji, ki so v javnem interesu. Šteje se, da so se gospodarske razmere bistveno poslabšale, če je stopnja registrirane brezposelnosti na območju upravne enote najmanj dva zaporedna meseca 17,0-odstotna ali višja. Pogoj za dodelitev sredstev je, da regionalna razvojna agencija opredeli območje, ki je potrebno posebne pomoči in predloži časovno ter finančno ovrednoten program dodatnih razvojnih nalog na tem območju z določenimi cilji, nosilci nalog, pričakovanimi rezultati in kazalniki. Sredstva se lahko dodelijo za največ dvoletno časovno obdobje. Če so po izteku programa dodatnih razvojnih nalog še vedno izpolnjeni pogoji za financiranje dodatnih razvojnih nalog v regiji, se lahko pripravi nov program. Upravičeni so stroški kadrov in stroški priprave programa in projektov, ki so povezani z odpravljanjem ugotovljenih razvojnih problemov v območju, ki je potrebno razvojne pomoči. Upravičeni stroški se financirajo v višini 100 odstotkov. Za postopek dodelitve sredstev za financiranje dodatnih razvojnih nalog v regiji, ki so v javnem interesu, se smiselno uporablja prejšnji odstavek. Do dodatnih sredstev iz tega odstavka ni upravičena razvojna regija, ki prejema razvojno pomoč po posebnem zakonu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2010/7
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-1536-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost