Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1828. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 5218.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) in na podlagi 2. in 82. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet Občine Vitanje na 19. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 816/1 pot v izmeri 134 m2, parc. št. 816/3 pot v izmeri 186 m2, parc. št. 816/5 pot v izmeri 59 m2, parc. št. 816/6 pot v izmeri 134 m2, parc. št. 816/8 pot v izmeri 240 m2, parc. št. 816/10 pot v izmeri 52 m2, parc. št. 817 pot v izmeri 993 m2 in parc. št. 820/1 pot v izmeri 1624 m2, vse vpisane v vložni številki 200 k.o. Ljubnica. Te parcele postanejo lastnina Vitanje in se odpišejo od dosedanje vložne številke 200 k.o. Ljubnica in se pri tej katasterski občini odpre nova vložna številka _____ k.o. Ljubnica., kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2010-010
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost