Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1826. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Vitanje, stran 5217.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 19. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Vitanje
I.
Občinski svet Občine Vitanje ugotavlja, da je Občina Vitanje izvedla prenos in pozicijsko uskladitev vsebine kartografske dokumentacije k
– prostorskim sestavinam dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87 ter Uradni list RS, št. 50/98 in 21/03), obeh za območje Občine Vitanje, z novim digitalnim katastrskim načrtom iz Geodetske uprave RS, maj/2009.
Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripravljena v integralni in prečiščeni vsebini v digitalni obliki in kot izris v mapi v treh izvodih.
II.
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je doslej sestavljala veljavne prostorske sestavine planskih aktov za območje Občine Vitanje.
III.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa se začne uporabljati v vseh ustreznih postopkih z dnem uveljavitve tega sklepa.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-03/2010-04
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost