Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1798. Sklep o izločitvi podružnice Zgornji Kašelj iz Osnovne šole Polje in organiziranju podružnice kot samostojne Osnovne šole Kašelj, stran 5177.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), 3. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne 19. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o izločitvi podružnice Zgornji Kašelj iz Osnovne šole Polje in organiziranju podružnice kot samostojne Osnovne šole Kašelj
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje, Polje 358, Ljubljana, se izloči Podružnica Zgornji Kašelj, ki deluje na lokaciji Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana.
2. člen
Izločena podružnica šole iz 1. člena tega sklepa se organizira kot samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Kašelj.
3. člen
Celotno premoženje Mestne občine Ljubljana na lokaciji podružnice šole iz 1. člena tega sklepa, s katerim je upravljala Osnovna šola Polje, se prenese v upravljanje novoustanovljenem javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Kašelj.
4. člen
Delavce podružnice šole iz 1. člena tega sklepa prevzame Osnovna šola Kašelj.
5. člen
Osnovna šola Kašelj prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem Osnovne šole Polje, v obsegu, ki se nanaša na izločeno podružnico šole iz 1. člena tega sklepa.
6. člen
Vse pravice in obveznosti v zvezi z izločitvijo podružnice šole ter organiziranja podružnice šole kot samostojnega zavoda Osnovne šole Kašelj se uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašelj.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-213/2007-59
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost