Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, stran 5174.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
1. člen
V 2. členu se doda zadnji stavek, ki se glasi: »V letu 2010 se z zaključkom del na kompleksu Khislstein sedež muzeja seli na Tomšičevo ulico 42.«
2. člen
V 3. členu se za drugi stavek doda nov stavek, ki se glasi: »Gorenjski muzej je osrednji nosilec galerijske dejavnosti v Kranju in širše, Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost pa v njegovi sestavi izvaja dejavnost nacionalnega pomena.«
V zadnjem stavku 3. člena se črta beseda »dediščino« in se nadomesti z besedami »svojo dejavnost«.
3. člen
V 4. členu se spremeni sedež javnega zavoda, in sicer je po novem »Tomšičeva 42, Kranj«.
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena se v 10. vrstici za besedo »Bled« doda »Gorje«.
5. člen
V 25. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– Lovski dvorec (Tomšičeva 42), s pripadajočimi parcelnimi številkami. Parcele so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, vložna številka 55;«
V drugi alineji 25. člena se besedna zveza »brez parka in dvorišča« črta in nadomesti z besedno zvezo »s parkom in dvoriščem«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-11/2010-1-47/12
Kranj, dne 21. aprila 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

AAA Zlata odličnost