Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), stran 5174.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 100/08 – odločba US RS), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
1. člen
Spremeni se 17. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (Uradni list RS, št. 27/09) in se po novem glasi:
»Pogoji in postopek za imenovanje direktorja
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. st. po bolonjskem programu, ekonomske, organizacijske, pravne ali naravoslovno-tehnične smeri,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju mreženja in odnosov z javnostmi, poznavanje strategij in programov na področju trajnostnega energetskega razvoja,
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju obnovljivih virov (OVE) in učinkovite rabe energije (URE),
– znanje slovenskega jezika na srednji ravni (primerljiva z nivojem B2),
– znanje angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2),
– izkušnje z mednarodnimi projekti,
– organizacijske sposobnosti vodenja manjših ekip.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po njegovem sprejemu.
Št. 014-14/2009-28-(42/01)
Kranj, dne 21. aprila 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost