Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1790. Sklep o izločitvi enote Vrtec iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in njenem organiziranju v samostojni zavod, stran 5172.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 32. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o izločitvi enote Vrtec iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in njenem organiziranju v samostojni zavod
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: OŠ A. Žnideršiča), s sedežem Rozmanova ulica 25 b, 6250 Ilirska Bistrica se izloči enota Vrtec.
2. člen
Izločena enota iz prejšnjega člena se organizira v samostojni zavod: Vrtec Ilirska Bistrica, s sedežem Vilharjeva cesta 13 a, 6250 Ilirska Bistrica.
3. člen
Premoženje s katerim upravlja dosedanji zavod OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica in se uporablja za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, preide na novo organizirani zavod Vrtec Ilirska Bistrica z delitveno bilanco po zaključnem računu OŠ A. Žnideršiča na dan 31. 8. 2010.
Delavci OŠ A. Žnideršiča, ki opravljajo delo v enoti Vrtec, nadaljujejo delo v zavodu Vrtec Ilirska Bistrica na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2010/2011 in na podlagi potrjene sistemizacije, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, predvidoma s 1. 9. 2010.
4. člen
Vrtec Ilirska Bistrica prevzame pravice in obveznosti nastale v zvezi z delovanjem OŠ A. Žnideršiča – enota Vrtec na podlagi knjigovodskega prenosa bilance stanja na dan 31. 8. 2010.
5. člen
Vrtec Ilirska Bistrica začne z opravljanjem dejavnosti predšolske vzgoje po vpisu v sodni register in razvid zavodov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi, predvidoma s 1. 9. 2010.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-17/2010
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost