Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1786. Vsebina in oblika diplom IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa, stran 5167.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3) je IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa na seji dne 16. 11. 2009 določila
V S E B I N O I N O B L I K O D I P L O M
IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa
Na podlagi sklepa Senata IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa in prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3), IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa objavlja vsebino in obliko diplom, ki jih izdaja IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa in so javna listina. Diplomo dobi študent, ki opravi vse obveznosti podiplomskega študijskega programa za pridobitev strokovnega magisterija.
IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa izdaja diplomo za podelitev strokovnega naziva magister/magistrica menedžmenta (druga stopnja; mag./2). Diploma se izdaja v slovenskem in angleškem jeziku na brezlesnem kartonu. Na kartonu dimenzije 280 mm x 280 mm je v sredini leve strani zgornjega dela natisnjen znak IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa. Na levi strani spodnjega dela ima diploma natisnjene logotipe akreditacij študija.
Diploma o pridobljeni podiplomski izobrazbi vsebuje ime in priimek kandidata, datum, kraj in državo rojstva, datum zaključka študija ter strokovni naslov, ki ga študent pridobi z zaključenim študijem. Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje diplome, pečat fakultete ter podpis dekanje IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa.
Priloga k diplomi o pridobljeni podiplomski izobrazbi vsebuje informacijo o diplomantu (ime, priimek, datum in kraj rojstva, vpisna številka študenta na visokošolskem zavodu, datum diplomiranja), informacijo o visokošolski kvalifikaciji (ime listine in strokovni oziroma znanstveni naslov, študijsko področje, študijski program in smer, ime visokošolskega zavoda, ki je diplomo podelil, pravni status visokošolskega zavoda in učni jezik), informacijo o vrsti in ravni izobrazbe (vrsta in raven izobrazbe, trajanje študija, vpisni pogoji), informacijo o študiju in uspešnosti diplomanta (način študija, glavne sestavine programa in študentove obveznosti, podatki o študijskem programu ter uspeh študenta pri študiju in diplomi, ocenjevalna lestvica, končna ovrednotena povprečna ocena), informacijo o možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja (možnosti za nadaljevanje študija, možnosti za opravljanje poklica), dodatne informacije (dodatne informacije, viri nadaljnjih informacij), podpis pooblaščene osebe in pečat (datum, podpis, uradni položaj, pečat) in informacije o visokošolskem sistemu v Republiki Sloveniji. Priloga k diplomi se izdaja v slovenskem in angleškem jeziku.
V prilogi objavljamo vzorec slovenske in angleške diplome o pridobljeni podiplomski izobrazbi.
prof. dr. Danica Purg l.r.
Dekanja IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa

AAA Zlata odličnost