Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1771. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, stran 5104.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08 in 2/09) se prvi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni, enega izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, in enega izmed vseh zaposlenih,
– dva člana imenuje Društvo baletnih umetnikov Slovenije,
– po enega člana imenujeta Društvo slovenskih skladateljev in Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Strokovni svet zavoda razpiše nove volitve predstavnikov zaposlenih v strokovni svet zavoda v skladu s tem sklepom najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Ravnatelj najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa pozove Društvo baletnih umetnikov Slovenije, da najpozneje v 15 dneh od prejema poziva imenuje novega člana strokovnega sveta.
Novoizvoljena predstavnika zaposlenih v strokovnem svetu ter novi član, ki ga imenuje Društvo baletnih umetnikov Slovenije, opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata strokovnega sveta zavoda.
Dosedanja predstavnika zaposlenih v strokovnem svetu zavoda opravljata svojo funkcijo do prve seje strokovnega sveta po novih volitvah v skladu s tem sklepom, ko jima preneha mandat.
Prva seja strokovnega sveta zavoda v spremenjeni sestavi se izvede najpozneje v 30 dneh po tem, ko sta izvoljena nova predstavnika zaposlenih in je Društvo baletnih umetnikov Slovenije imenovalo novega člana v strokovni svet zavoda.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-8/2010/4
Ljubljana, dne 29. aprila 2010
EVA 2010-3511-0010
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost