Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1726. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore, stran 5008.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. šolski okoliš podružnične osnovne šole Kompole obsega naselja: Draga, Kompole, Prožinska vas in Ogorevc,
2. šolski okoliš matične Osnovne šole Štore pa območja naselij in ulic: Ob Dragi, Laška vas pri Štorah, Pečovje, Cesta XIV. divizije, Nad streliščem, Kresnike, Železarska cesta, Obrtniška cesta, Ulica Cvetke Jerin, Cesta kozjanskega odreda, Vrtna ulica, Nad stolarno, Razgledna ulica, Udarniška ulica, Cesta na Pečovje, Pod Gorico, Kovinarska ulica, Cesta na Svetino, Ulica Karla Vovka, Javornik, Kanjuce, Svetina, Svetli dol in Šentjanž nad Štorami.«
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja svet zavoda, ki ima enajst članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole in vrtca (štirje predstavniki OŠ Štore in en predstavnik Vrtca Lipa),
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0007/2008-2
Štore, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost