Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1723. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 5005.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10 (25/10 – popr.)) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 33. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Občina Šmarješke Toplice daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 23,14 € na efektivno uro, oziroma 6,80 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 13,72 € za efektivno uro.
2. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 31,70 € na efektivno uro, oziroma 9,20 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 19,87 za efektivno uro.
3. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela prostih dnevih v višini 34,00 € na efektivno uro, oziroma 9,80 € na efektivno uro za uporabnika, subvencija občine pa 21,57 € za efektivno uro.
4. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za oskrbo uporabnikov za dostavo hrane 30 min, če je več kot 5 uporabnikov v višini 11,57 € oziroma 3,40 € na efektivno uro za uporabnika, enotno na celotnem območju občine.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2010.
Št. 122-0007/2010-3
Šmarjeta, dne 20. aprila 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost