Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1719. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, stran 5004.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
1. Razreši se članica Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, Andreja Pevec, Zgornje Tinsko 7, 3223 Loka pri Žusmu.
2. Za preostanek mandatne dobe 2006–2010 se v Občinsko volilno komisijo imenuje nadomestna članica Jelka Stojan, roj. 31. 3. 1954, stan. Bodrišna vas 21, 3231 Grobelno.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0037/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost