Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2010 z dne 3. 5. 2010

Kazalo

1717. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2010, stran 5003.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2010
1.
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba« za leto 2010, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 15,26 EUR na efektivno uro.
2.
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki je izračunana v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, znaša 15,26 EUR na efektivno uro. Sestavljena je iz stroškov za neposredno socialno oskrbo, ki znašajo 12,66 EUR na uro in stroškov vodenja, ki znašajo 2,60 EUR na uro.
3.
Občina Šmarje pri Jelšah bo subvencionirala ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu v višini 50%, oziroma 7,63 EUR na uro. Subvencija iz sredstev proračuna RS v okviru aktivne politike zaposlovanja znaša 2,93 EUR na uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine in države znaša 4,70 EUR na opravljeno uro.
4.
Cena ure storitve programa pomoči na domu za delo ob nedeljah se v skladu s 16. členom pravilnika poveča za 40% in znaša za uporabnika 6,58 EUR, na dan državnega praznika pa se poveča za 50% in znaša za uporabnika 7,05 EUR.
5.
Zaradi specifičnosti terena bo Občina Šmarje pri Jelšah zagotavljala še dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine izvajalk, največ do višine 500 EUR mesečno.
6.
Občina Šmarje pri Jelšah bo Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno na podlagi pogodbe o financiranju.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0025/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost