Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1515. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu, stran 4302.

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB2, 23/07 - popravek in 41/07 - popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 - UPB1) je Občinski svet Občine Puconci na 31. seji dne 8. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Pomurski socialni servis - zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, Puconci, v višini 12,06 EUR na efektivno uro opravljene storitve.
Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 6,03 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 6,03 pa je subvencija Občine Puconci.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 15/09).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne s 1. 5. 2010.
Št. 122-0008/2010
Puconci, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost