Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Pivka, stran 4298.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07), 23.a člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00, 90/02, 73/08 in 1/10) ter 16. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 18/10) je Občinski svet Občine Pivka na 27. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Pivka
1. člen
V Pravilniku o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 90/02) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Upravičencu se za porabo vode, ki se uporablja v kmetijski dejavnosti, zaračunava subvencionirana cena omrežnine v skladu s predpisi.«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, uporablja za gnojilo v kmetijstvu, se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ne plačuje.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-27/2010
Pivka, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost