Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1487. Odlok o spremembah Odloka o urejanju javnih površin, stran 4271.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 - popravek in 76/08 - ZIKS-1C), 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 - ZVO-1C) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 23. redni seji dne 6. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o urejanju javnih površin
1. člen
V odloku se dikcija »denarna kazen« nadomesti z besedo »globa.«
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.000 EUR«, znesek »50.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »350 EUR«.
V tretjem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR«.
3. člen
V tretjem odstavku 8. člena se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.000 EUR«, znesek »50.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »350 EUR«.
V četrtem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR«.
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.000 EUR«, znesek »50.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »350 EUR«.
V tretjem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR«.
5. člen
V drugem odstavku 12. člena se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR«.
6. člen
V tretjem odstavku 20. člena se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.000 EUR«, znesek »50.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »350 EUR«.
V četrtem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR«.
7. člen
V drugem odstavku 29. člena se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.000 EUR«, znesek »50.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »350 EUR«.
8. člen
V drugem odstavku 30. člena se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR«.
9. člen
V četrtem odstavku 32. člena se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.000 EUR«, znesek »50.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »350 EUR«.
V petem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR«.
10. člen
V drugem odstavku 33. člena se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1.000 EUR«, znesek »50.000 tolarjev« pa se nadomesti z zneskom »350 EUR«.
V tretjem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR«.
11. člen
V drugem odstavku 37. člena se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »150 EUR.«
12. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: »Izvajanje tega odloka nadzirajo občinski oziroma medobčinski redarji in inšpektorji v okviru svojih pristojnosti.«
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-3/2010-1
Bled, dne 6. aprila 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost