Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2010 z dne 19. 4. 2010

Kazalo

1484. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Humanitarna fundacija PROFICIO, stran 4265.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo in 91/05 - popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Ustanova Humanitarna fundacija PROFICIO, s sedežem, Puhova ulica 20, 2000 Maribor, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Humanitarna fundacija PROFICIO, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 777/2009 z dne 25. 11. 2009 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 15. 2. 2010, pri Notarju Gorazdu Šifrerju, Trg svobode 3, 2000 Maribor, s katerim je ustanoviteljica gospodarska družba PROFICIO, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem in storitve d.o.o., ki jo zastopa direktorica Zvezdana LUBEJ, ustanovila ustanovo:
- z imenom: Ustanova Humanitarna fundacija PROFICIO,
- s sedežem: Puhova ulica 20, 2000 Maribor.
Namen ustanove je: splošnokoristen, dobrodelen in trajen. Namen ustanove je dodeljevanje pomoči za reševanje socialne problematike zaposlenih in pogodbenih delavcev.
Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1000,00 (tisoč) EUR.
Člani prve uprave so: Drago PETEK, Zvezdana LUBEJ, Daniel BAŠIĆ in Sandra BAŠIĆ.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove je predsednik/ca uprave, ki ga/jo izmed sebe izvolijo člani uprave.
Št. 0140-1/2010-04
Ljubljana, dne 22. februarja 2010
EVA 2010-2611-0060
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost