Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1477. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, stran 4247.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
1. člen
V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/08 in 118/08 – popr.) se v drugem odstavku 43. člena za besedo »financirajo« doda besedilo »ali sofinancirajo izobraževanje, usposabljanje, raziskovalne in«.
Tretji odstavek se črta.
2. člen
Ne glede na določbo 10. člena pravilnika lahko do konca leta 2010 opravlja delo voznika v ekipi za izvajanje NMP voznik, ki ni zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec, je pa v šolskem letu 2009/2010 vpisan v 4. letnik srednje zdravstvene šole in bo šolanje zaključil najpozneje do 31. decembra 2010 ali voznik, ki je končal izobraževanje za bolničarja – negovalca in je v šolskem letu 2009/2010 vpisan v dveletno poklicno-tehnično izobraževanje s področja zdravstvene nege, ki se zaključi s poklicno maturo.
3. člen
Ne glede na določbe IX. poglavja pravilnika se do 31. decembra 2010 za nadzore, ki se izvajajo in katerih namen je ugotoviti dejansko stanje delovanja enot NMP, organizacija izvajanja NMP, aktivacijski preizkus, strokovnost dela, ustrezno izpolnjevanje dokumentacije iz Priloge 4 pravilnika, uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije in upoštevanje določb o vodenju ločenega knjigovodstva, roki iz navedenega poglavja ne uporabljajo.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-98/2009
Ljubljana, dne 5. marca 2010
EVA 2010-2711-0009
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost