Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče, stran 4057.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list, RS, št. 3/07 – UPB in 17/08), Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 55/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 25. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče
1. člen
Besedilo 1. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 98/09), se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na celotnem območju Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35402-0005/2010-1
Zreče, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost