Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1380. Sklep o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 4035.

Na podlagi določil 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10), 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 31. seji dne 31. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. S tem sklepom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici določa izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na celotnem območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. Z dnem 1. 4. 2010 prevzema izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju celotne Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Javno podjetje Prlekija d.o.o., Ormoška 3, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: izvajalec).
3. V roku 30 dni po sprejemu tega sklepa, župan z izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
4. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne službe (Uradni list RS, št. 75/03).
5. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35403-2/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost