Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1375. Sklep o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica, stran 4015.

Na podlagi 31. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94-4692/07 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in 16. člena Pravilnika o oddaji občinskih nepremičnin v najem oziroma zakup (Uradni list RS, št. 40/09) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 29. seji dne 2. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica
I.
Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč za pridobitne namene:
a) kioski, poletni vrtovi in podobno   3,00 €/m2 na mesec
b) skladiščenje materiala in podobno   2,00 €/m2 na mesec
c) najem sejne sobe do 3 ur       30,00 €
d) najem sejne sobe nad 3 ure      60,00 €
e) najem sejne sobe s snemanjem do 3 ure 40,00 €
f) najem sejne sobe s snemanjem 1 dan  80,00 €.
II.
Najemnina za uporabo prostorov v stavbi Stare šole Temnica, Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu:
a) najem dvorane v pritličju objekta   170,00 €/dan
                     65,00 € do 3 ur.
III.
Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in podobno) znaša:
a) najem do 200 m2 zemljišča      0,15 €/m2 na leto
b) najem nad 200 m2 zemljišča      0,12 €/m2 na leto.
IV.
Zakupnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Katastrska kultura |Katastrski razredi | Letna zakupnina/100 |
|          |          |     m2     |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Njiva       |    1–4    |    1,43 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Njiva       |    5–8    |    1,22 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Travnik      |    1–4    |    1,12 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Travnik      |    5–8    |    0,81 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Pašnik, gozd    |    1–4    |    0,51 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Pašnik, gozd    |    5–8    |    0,31 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Sadovnjak     |    1–4    |    1,73 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Sadovnjak     |    5–8    |    1,32 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Vinograd      |    1–4    |    1,63 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|Vinograd      |    5–8    |    1,12 €    |
+-------------------+-------------------+----------------------+
V.
(1) Najemnine oziroma zakupnine, določene s tem sklepom, veljajo za leto 2010.
(2) Višina najemnin oziroma zakupnin za vsako naslednje leto se določi v začetku naslednjega leta glede na indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu pred tem, o čemer izda župan ugotovitveni sklep.
VI.
(1) Zakupnina za posamezno zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 35,00 EUR.
(2) V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača zakupnik.
(3) Višina najemnine se v primeru, ko gre za najem, ki se sklene v nekomercialne namene ali ko gre za sklenitev najemne pogodbe za daljše časovno obdobje, lahko zniža za 10 do 30%. O višini odstotka znižanja odloča župan.
VII.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica, sprejet na 15. seji občinskega sveta dne 30. 9. 2008.
VIII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2010-1
Miren, dne 2. februarja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost