Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1368. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, stran 4003.

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06), 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 26. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in volitve župana v Občini Log - Dragomer.
(2) Občinski svet šteje trinajst članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Log - Dragomer se za volitve članov občinskega sveta določita dve volilni enoti, v katerih se skupno voli trinajst članov občinskega sveta.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določita naslednji volilni enoti:
– 1. volilna enota, ki obsega naselji Dragomer in Lukovico pri Brezovici. V volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
– 2. volilna enota, ki obsega naselje Log pri Brezovici. V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Log - Dragomer.
5. člen
S uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 76/06).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana.
Št. 010-1/2010
Dragomer, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost