Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1360. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2010, stran 3997.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 8/08, 51/08, 5/09 in 7/10) in Sklepa o višini cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010 v Občini Črnomelj, ki ga je dne 26. 2. 2010 sprejel Svet Centra za socialno delo Črnomelj ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2010
1. člen
Občina Črnomelj daje soglasje k višini stroškov neposredne pomoči družini na domu, ki znašajo 8.819,56 EUR mesečno in se najprej znižajo za mesečno subvencijo Občine Črnomelj v višini 50%, kar znaša 4.409,78 EUR, preostanek stroškov pa se zniža še za mesečno subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v višini 2.800,00 EUR mesečno.
Po odbitih subvencijah tako znaša cena pomoči družini na domu za neposrednega uporabnika 2,24 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena storitve vodenja in koordiniranja pomoči družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj znaša 2.617,65 EUR mesečno.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2010 dalje. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št.: 122-18/2008 z dne 24. 12. 2008.
Št. 122-8/2010
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost