Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, stran 3997.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 68/96, 1/97, 33/08 in 9/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 30/09 in 47/09) se v petem odstavku 14. člena se na koncu druge točke pika nadomesti s podpičjem in se doda tretja točka, ki glasi:
»3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za katere je bila vloga oddana prej.«
2. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni in se pravilno glasi:
»Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so starši vložili vlogo za medletni sprejem in sicer po kriterijih iz 14. člena tega pravilnika. Prednostni vrstni red za medletni sprejem se določi glede na zgodnejši datum vpisa otroka v vrtec, ki so ga starši navedli v vlogi za sprejem otroka v vrtec.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-27/2009
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost