Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1339. Sklep o opustitvi delov državnih cest, stran 3981.

Na podlagi 18. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o opustitvi delov državnih cest
I
Opusti se, kot državna cesta, del poteka odseka hitre ceste H4/0374 na območju navezave starega poteka odseka na novozgrajeno traso odseka pri cestninski postaji Razdrto, v dolžini 0,040 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem poteka nova trasa hitre ceste H4.
II
Opusti se, kot državna cesta, del poteka odseka hitre ceste H4/0774 na območju navezave starega poteka odseka na novozgrajeno traso odseka pri cestninski postaji Razdrto v dolžini 0,090 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem pa poteka nova trasa hitre ceste H4.
III
Opusti se, kot državna cesta, dosedanji odsek hitre ceste H4/1500, začasni priključek Podnanos, v svoji celotni dolžini 0,194 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem pa deloma poteka nova trasa hitre ceste H4, deloma pa je hortikulturno urejen.
IV
Opusti se, kot državna cesta, dosedanji odsek hitre ceste H4/1502, začasni priključek Razdrto, v svoji celotni dolžini 0,113 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.
V
Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka glavne ceste G1-12/0344 na koncu v dolžini 0,120 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.
VI
Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka regionalne ceste R2-444/1451 na koncu v dolžini 0,205 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.
VII
Opusti se, kot državna cesta, del dosedanjega odseka regionalne ceste R2-444/1497 na začetku v dolžini 0,110 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen.
VIII
Opusti se, kot državna cesta, v celoti dosedanji krak A odseka A1/0133 priključka Maribor jug (Slivnica) v dolžini 0,305 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem pa poteka nov krak C odseka avtoceste A4/0168 – razcep Slivnica, ki predstavlja navezavo avtoceste A4 na avtocesto A1.
IX
Opusti se, kot državna cesta, del odseka G1-9/0352 Hajdina–Jurovci na območju novega razcepa Draženci v dolžini cca 1,470 km zaradi novogradnje avtocestne trase A4. Nadomeščen del ceste je deloma porušen, na njem pa je zgrajen del trase novozgrajene avtoceste A4 z razcepom Draženci.
X
Opustita se, kot državna cesta, v celoti dosedanja kraka C in D odseka G2-111/0436 priključka Semedela v dolžini 0,160 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen in hortikulturno urejen. Nadomestni potek krakov C in D priključka Semedela je prestavljen za 250 m proti Škocjanu in po novem poteka v okviru odseka hitre ceste H6/0436 priključek Semedela.
XI
Opustita se, kot državna cesta, v celoti dosedanja kraka A in B odseka G2-111/0436 priključka Semedela v dolžini 0,350 km. Nadomeščen del trase je v celoti porušen, po njem pa poteka nov rekonstruiran potek obeh krakov A in B v okviru odseka hitre ceste H6/0436 priključek Semedela.
XII
Opuščeni deli državnih cest iz točk I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X in XI, ki so bili nadomeščeni z gradnjo novih avtocestnih odsekov ali z deviacijami drugih odsekov državnih cest in na katerih ne poteka na novo zgrajena avtocesta ali državna cesta oziroma niso bili preneseni med občinske ceste, se agrotehnično obdelajo skladno s svojim okoljem, kar je sestavni del investicije v gradnjo odsekov, s katerimi so bili nadomeščeni.
XIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-7/2010/4
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-2411-0030
Vlada Republike Slovenje
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost