Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1337. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica, stran 3979.

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 9/07 in 33/07 – ZPNačrt) se v prvem odstavku 28. člena tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
»– zgraditev platojev (zgornji ustroj), zgraditev objektov bencinskega servisa, izvedba celotne zunanje ureditve, vključno z otroškimi igrišči in počivališči,«.
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– zgraditev 1. faze motela z restavracijo in«.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-8/2010/4
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-2511-0052
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost