Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010

Kazalo

1254. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec, stran 3863.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95, 73/95 - odločba US, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 29/97 - dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US, 74/98 in 59/99 - odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) je Občinski svet Občine Žalec dne 22. marca 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09) se 9. člen dopolni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico ter se doda: »razen, če s programom opremljanja za posamezno območje ni določeno drugačno razmerje.«
2. člen
14. člen se dopolni tako, da se v prvem stavku pred piko doda: »ali na obroke.«
3. člen
Za prvim odstavkom 14. člena se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Kolikor se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s posamezno komunalno opremo oziroma priključitve na posamezno komunalno opremo, je potrebno komunalni prispevek plačati pred priključitvijo objekta na posamezno komunalno opremo.
Če komunalni prispevek ni plačan skladno z Odločbo o plačilu komunalnega prispevka, odločba preneha veljati z iztekom koledarskega leta, v katerem je postala pravnomočna.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-06-0002/2008
Žalec, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti