Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010

Kazalo

1248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica, stran 3860.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) (v nadaljevanju: odlok) se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»- Enota vrtca: vrtec Ciciban, Cankarjeva ulica 1, Nova Gorica,«.
Dosedanja peta, šesta in sedma alinea postanejo šesta, sedma in osma alinea.
2. člen
Besedilo 10. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zavod upravlja 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah, tako da imajo po enega predstavnika:
- strokovni delavci enot Centralni vrtec, Mojca ter drugi strokovni delavci (svetovalni delavec, organizator prehrane, organizator zdravstveno-higienskega režima ...),
- strokovni delavci enot Najdihojca in Čriček,
- strokovni delavci enot Kurirček, Ciciban,
- strokovni delavci enot Kekec in Julke Pavletič,
- administrativno-računovodski in tehnični delavci.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke vključene v enotah:
- Centralni vrtec, Mojca in Najdihojca,
- Kurirček in Ciciban,
- Kekec, Julke Pavletič in Čriček.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
Nihče ne more biti imenovan oziroma izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2007-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti