Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010

Kazalo

1234. Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI), stran 3809.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI)
Razglašam Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-25
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO (ZZSIJŽI)
1. člen
S tem zakonom se v proračunu Republike Slovenije določi način zagotavljanja sredstev za izvedbo investicij in vzdrževanje v javno železniško infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: infrastruktura) v obdobju od leta 2010 do leta 2023.
2. člen
Viri za naloge iz prejšnjega člena so plačila iz naslova:
- letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu,
- koncesijske dajatve Luke Koper d.d., ki pripada Republiki Sloveniji.
3. člen
Viri, zagotovljeni po tem zakonu, so namenjeni za izvedbo investicij v infrastrukturo in vzdrževanje infrastrukture, kot je določeno v nacionalnem programu razvoja infrastrukture ter letnih načrtih investicij in letnih načrtih vzdrževanja infrastrukture.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/10-58/27
Ljubljana, dne 24. marca 2010
EPA 940-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti