Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1083. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3440.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status:
– javnega dobra v lasti Občine Tržič, na nepremičnini parc. št. 134/19, k.o. Križe;
– splošnega ljudskega premoženja (javnega dobra) na nepremičninah parc. št. 140/17 in 140/19, k.o. Križe.
2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič in statusa splošno ljudsko premoženje ter za njun izbris v zemljiški knjigi in vpis lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 5883547.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0-0030/2009-33, 466-178/01-33
Tržič, dne 19. marca 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost