Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1075. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci, stran 3415.

Na podlagi 21. člena in v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradno prečiščeno besedilo UPB-1, Uradni list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci na 30. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 38/06)
1. člen
V 3., 8., 9., 14., 15. in 20. členu se namesto Zavoda za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci«, napiše »Razvojni zavod Občine Puconci«.
2. člen
V 16. členu se v prvem poglavju Sredstva za redno dejavnost društva pri 1. točki dosedanje število točk 150 spremeni v fiksen znesek 200 € za redno dejavnost društev.
3. člen
V 16. členu, 8. poglavje, Ostalo – jubileji, nagrade, se pri številu let delovanja zneski spremenijo v €. Zneski so naslednji:
1. za 10 let – 100 €
2. za 20 let – 150 €
3. za 25 let – 200 €
4. za vsakih nadaljnjih 5 let – 20 €.
4. člen
V 16. členu, 9. poglavje, Financiranje novoustanovljenih društev, se dosedanjih 300 točk spremeni v fiksen znesek 400 €.
5. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se uporabljajo za izvedene programe v času od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-0012/2010
Puconci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost