Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1074. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci, stran 3415.

Na podlagi 21. člena in v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo UPB-1, Uradni list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci na 30. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 76/05 in 38/06)
1. člen
V 18. členu se prva alineja Redna dejavnost društva iz števila točk 150 spremeni v fiksen znesek 200 €.
2. člen
V 19. členu se pod tretjo alinejo doda nova alineja: honorar za glasbeno spremljavo (za vsakega muzikanta na 1 vajo, za največ 3 glasbenike), ki se ovrednoti z 2 točkama.
Alineji, Nastop izven Pomurja in Udeležba na mednarodni prireditvi izven države s promocijo občine v 19. členu, se razčlenita in točkujeta glede na število udeležencev:
– do 10 udeležencev                100 točk
– od 11 do 20 udeležencev             150 točk
– nad 20 udeležencev                200 točk.
3. člen
V 20. členu se alineji Nastop izven Pomurja in Udeležba na mednarodni prireditvi izven države s promocijo občine razčlenita in točkujeta glede na število udeležencev:
– do 10 udeležencev                 100 točk
– od 11 do 20 udeležencev              150 točk
– nad 20 udeležencev                200 točk.
4. člen
V 21. členu se pod drugo alinejo doda nova alineja: honorar za glasbeno spremljavo (za vsakega muzikanta na 1vajo, za največ 3 glasbenike), ki se ovrednoti z 2 točkama.
Alineji, Nastop izven Pomurja in Udeležba na mednarodni prireditvi izven države s promocijo občine v 21. členu, se razčlenita in točkujeta glede na število udeležencev:
– do 10 udeležencev                 100 točk
– od 11 do 20 udeležencev              150 točk
– nad 20 udeležencev                 200 točk.
5. člen
V 22. členu se pri prijavnini za šolanje, seminarje in strokovno izpopolnjevanje poveča število točk na 60 točk na udeleženca na dan z dosedanjih 30 točk na udeleženca, če se plača kotizacija. Če ni kotizacije, ostane 30 točk.
6. člen
V 23. členu se Jubileji društev in skupin ovrednotijo v evrih, glede na število let delovanja. Za 10 let delovanja je znesek 100 €, za 20 let je 150 € in za 25 let je 200 €. Za vsakih nadaljnjih 5 let je znesek 20 €.
7. člen
V 24. členu se novoustanovljenemu društvu za prvo leto dodeli namesto 100 toč fiksen znesek 400 €.
8. člen
V 25. členu se za posebne dosežke skupinam prizna 200 točk na leto, namesto sedanjih 100 točk. Na koncu člena se doda še novi stavek: V primeru, da v tekočem letu ni na razpolago sredstev, se nakazilo prenese v naslednje koledarsko leto.
9. člen
V 28., 29. in 30. členu se zadnja alineja spremeni in se pravilno glasi: da predlagatelj zagotovi najmanj 50% lastno udeležbo ali druge vire pri kritju stroškov.
10. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se uporabljajo za izvedene programe v času od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-0009/2010
Puconci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost