Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1072. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold, stran 3413.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 14/10) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 29. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega prispevka za novorojence družinam z območja Občine Prebold, rojene v tekočem letu. Določa postopek, upravičence in višino enkratnega prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna pomoč novorojencu, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo prispevka se zagotovijo v proračunu Občine Prebold.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta eden od staršev in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Prebold.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Prebold.
4. člen
Občinska uprava, na podlagi podatkov matične službe, obvesti upravičence o njihovi pravici do prispevka po tem pravilniku.
5. člen
Upravičenec prejme darilni bon, z vpisano vrednostjo, na županovem slavnostnem sprejemu novorojencev.
6. člen
Višino enkratnega prispevka se določi s sprejemom Proračuna Občine Prebold na predlog Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojencev Občini Prebold (Uradni list RS, št. 64/04).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102/1/2010
Prebold, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost