Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1070. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini, stran 3412.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 27. redni seji dne 24. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1. člen
Ukine se status zemljišča v družbeni lastnini na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 193
– parc. št. 353/1
– parc. št. 353/2
– parc. št. 357
– parc. št. 827
– parc. št. 968/1
– parc. št. 1475, vse vpisane v z.k. vložku št. 246, k.o. Tešanovci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status zemljišča v družbeni lastnini – imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Tešanovci.
Nepremičnine parc. št. 193, 357 in 827 postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice; nepremičnine parc. št. 353/1, 353/2, 968/1 in 1475 pa postanejo last Krajevne skupnosti Tešanovci, Tešanovci 32, 9226 Moravske Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2010(502)
Moravske Toplice, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost