Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1069. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3412.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 21,
– parc. št. 141,
– parc. št. 163,
– parc. št. 453/2,
– parc. št. 483,
– parc. št. 511,
– parc. št. 527,
– parc. št. 654,
– parc. št. 737,
– parc. št. 954,
– parc. št. 957,
– parc. št. 1231,
– parc. št. 1321,
– parc. št. 1355,
– parc. št. 1421/1,
– parc. št. 1438,
– parc. št. 1453,
– parc. št. 1514,
– parc. št. 1556,
– parc. št. 1678,
– parc. št. 1687,
– parc. št. 1781,
– parc. št. 1928,
– parc. št. 1934,
– parc. št. 2005,
– parc. št. 2037,
– parc. št. 2110,
– parc. št. 2129,
– parc. št. 2185,
– parc. št. 2199,
– parc. št. 2242,
– parc. št. 2357,
– parc. št. 2425,
– parc. št. 2454,
– parc. št. 2461,
– parc. št. 2564,
– parc. št. 2565,
– parc. št. 2566,
– parc. št. 2567,
– parc. št. 2568,
– parc. št. 2569,
– parc. št. 2570,
– parc. št. 2571,
– parc. št. 2572,
– parc. št. 2573,
– parc. št. 2574,
– parc. št. 2576,
– parc. št. 2577,
– parc. št. 2579,
– parc. št. 2581,
– parc. št. 2578,
– parc. št. 2575,
– parc. št. 2580, vse vpisane v z.k. vložku št. 167, k.o. Fokovci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa, razen pri parc. št. 2199, se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00028/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost