Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1068. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan Cankar Bogojina«, stran 3411.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu s 65. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan Cankar Bogojina«
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan Cankar Bogojina« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 3431/3,
– parc. št. 3431/4,
– parc. št. 3439/1,
– parc. št. 3439/4, vse vpisane v z.k. vložku št. 492, k.o. Bogojina.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »družbena lastnina-imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan Cankar Bogojina« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00029/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost