Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci, stran 3411.

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
1. člen
Prvi stavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci (Uradni list RS, št. 2/97, 22/97, 23/99, 51/07, 71/08) se spremeni tako, da se glasi: »Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Dva predstavnika delavcev v svet šole se morata izvoliti najpozneje šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega odloka, in članom, ki bodo izvoljeni v skladu z tem odlokom, poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00027/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost